• Delatnosti
  • Grubi građevinski radovi
  • Zemljani radovi
  • Nadogradnja
  • Instalacioni radovi
  • Zanatski radovi u građevinarstvu
  • Galerija

Delatnosti


Osnovna delatnost sektora visokogradnje je izgradnja objekata koji čine stambeno-poslovni, industrijski, komercijalni i sportski objekti, izvođenje radova na rekonstrukcijama i adaptacijama objekata.

Decoform je pre svega siguran partner, sa profesionalnim odnosom prema poslu i stručnim kadrovskim potencijalom koji neprestano jača.

SAMOSTALNO IZVODIMO SLEDEĆE RADOVE:

Zemljani radovi

Grubi građevinski radovi

Nadogradnja

Instalacioni radovi

Zanatski radovi u     građevinarstvu


Od osnovnih sredstava za rad firma poseduje tri fasadna lifta, dva kamiona sa rukom, više kombija kao i mašine za malterisanje i košuljice, brzomontažne skele, tipa “Tobler” , kao i svu ostalu pratecu opremu, kako za grubo gradjevinske tako i za završne radove.
Posedujemo i svoju limarsku radionicu tako da u retkim prilikama unajmljujemo podizvodjače i to isključivo u slučaju ispunjenja zadatih rokova.

Za sve vrste radova prati nas inženjerski tim sa odgovarajućim licencama.


Grubi građevinski radovi

Pod “Grubim građevinskim radovima” podrazumevaju se:

Zemljani radovi

Izrada konstrukcije objekta-izrada nosivih delova objekta:

-Temelja

-Temeljnih jama, zidova, ploča

-Krovo-pokrivačkih radova za koje posedujemo fleksibilnu kupolu koja štiti objekat od atmosferskih padavina.


Zemljani radovi

OBUHVATAJU:

-Pripremu terena za gradnju
-Sečenje šiblja
-Ravnanje terena
-Iskop temelja i odvoz šuta.

Raspolazemo sopstvenom mehanizacijom i opremom istaknutih svetskih proizvodjača.

Transportna mehanizacija:

• 1.Kamioni kiperi- sa dizalicom

• 2.Kamion sandučar

• 3.Dostavna vozila


Gradjevinska mehanizacija:

• 1. Bageri-rovokopači

• 2.Kombinovane radne mašine- kombinirke


Specijalizovani smo za nadogradnju

Skela sa pokrivkom

Skelski sistemi spadaju mahom u privremene konstrukcije bez kojih građevinska industrija ne može. Dok se oplate primenjuju prvenstveno za ugradnju betona na željeno mesto i u željenom obliku, skele imaju višestruku funkciju - pristup, podupiranje, bezbednost i zaštita.

Instalacioni radovi

Vršimo sve vrste instalacionih radova u građevinarstvu

-Elektroinstalacije slabe i jake struje

-Instalacija vodovoda

-Instalacija kanalizacije

-Instalacija grejanjaZanatski radovi u građevinarstvu

Vršimo sve vrste zanatskih radova u građevinarstvu

Sertifikati(uverenja) za bezbedan rad pri izvođenju fasaderskih i izolaterskih radova(rad na visini sa atestiranom opremom, rad na visini i dubini).
Izvodimo radove sa našima materijalom uz garantovani kvalitet.

-Fasaderski radovi

-Izolaterski radovi

-Limarski radovi

-Keramički radovi

-Gipsarski radovi

-Molersko-farbarski radovi

-Parketarski radovi