Aluminijumska stolarija

ALUMIL profil

Profili sa termoprekidom je profil koji u svojoj strukturi ima poliamidnu traku, širine od 16-24 mm. Praktično profil se sastoji iz dve odvojene komore spoljašnje i unutrašnje između kojih je poliamidna traka koja pravi termo most (termo-prekid). Na ovaj naćin se obezbeđuje trajna toplotna izolacija, čime je sprečeno provođenje toplote po preseku profila (sudaranje vazduha iz prostorije sa spoljašnjim vazduhom) i time izbegnuto "ZNOJENJE" odnosno stvaranje kondenza na unutrašnjim površinama pri velikim temperaturnim razlikama između spoljašnjeg i unutrašnjeg vazduha.
Karakteristike: Aluminijumski profile ovog sistema poseduju termicki prekid sa tri komore koje se formiraju bilo odgovarajucim EPDM zaptivkama bilo poliamidnim trakama , koji obezbeduju koeficijent k = 1,8-2,44 W/m2K . Zvucna izolacija sklopa aluminijumskih profila sa EPDM zaptivkama je 38 dB, dok se zvucna izolacija kompletne pozicije definiše u zavisnosti od izbora odgovarajuceg stakla , odnosno ispune.

Vrste i tipovi profila

Serija 11000
Serija 11000
Serija 11000
Serija m300, m11000
Serija 11500
Serija 11500
Serija Falcon M300
Serija 9650
Serija 9400
Serija 9400